Kasutustingimused

Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad puutumataloodus.ee veebipoest ostja (edaspidi Ostja) ja ettevõtja Ma ja Ka Mäe OÜ (edaspidi Veebipood puutumataloodus.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad puutumataloodus.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel puutumataloodus.ee.

Hinnainfo

1) Kõikidele ostudele lisandub kohaletoimetamise tasu 3 eurot. Tellimus, mis on üle 100 euro, toimetatakse kätte tasuta.

2) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (3 päeva pärast tellimuse vormistamist).

3) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Ostja ja Veebipoe vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

4) Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel puutumataloodus.ee .

Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Mine kassasse“

3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad korrektselt, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub kauba kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem võimalik vaidluste ja pretensioonide lahendamine. Kliendikonto registreerimisel saadetakse andmetes märgitud meiliaadressile selle kohta info.

4) Tarneviis – Omniva – Keskmine tarne aeg 7 päeva.

5) Märkige, et olete tutvunud ja nõustute Müügitingimustega ning esitage tellimus, vajutades sellenimelisele nupule.

6) Teile kuvatakse tasumiseks arve. Arvet saate näha igal ajal, logides sisse enda kliendikontole. Arve saadetakse ka Kliendi andmetes märgitud meiliaadressile.

7) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 10.00−17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood andma Ostjale üle olemasoleva, valmistatava või Veebipoe poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Ostjale, Ostja aga kohustub Veebipoele tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Ostja tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

Tarne

1) Pärast müügilepingu jõustumist garanteerib veebipood tellimuse tarnetingimustes ettenähtud aja jooksul ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe puutumataloodus.ee pangakontole.

3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Tagastada saab juhul, kui kaup on praak, riknenud või ei vasta Veebipoe kodulehel olevale tootekirjeldusele. Lepingust taganemise korral maksab kauba tagastamisega seotud kulud Ostja.

2) Tagastatav kaup peab olema kasutamata, täiskomplektne ja originaalpakendis, pakend ei tohi olla lõhutud või vigastatud. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peab Ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostust taganemise avaldus, mille võib esitada vabas vormis ning saata see aadressile info@puutumataloodus.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4) Ostja peab Veebipoele kauba tagastama viivitamatult pärast avalduse esitamist või hiljemalt sellele järgneva 30 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

5) Veebipood tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel, kauba eest tasutud summa.

Vääramatu jõud

1) Veebipood ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

Isikuandmete töötlemine

1) Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

3) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Ostja on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel puutumataloodus.ee.

4) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipoe poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

2) Ostja peab puuduse ilmnemisel Veebipoele pretensiooni esitama hiljemalt kahe kuu jooksul puuduse ilmnemisest, lisades digitaalselt või paberkandjal arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Veebipood ei vastuta

  • Ostja süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest, toote mittenõuetekohase või mitte eesmärgipärase kasutamise ja hoiustamise tulemusena,
  • toote normaalse kulumise eest.

4) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@puutumataloodus.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

5) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

11. Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

Kui Veebipood on keeldunud Ostja kaebust lahendamast või Ostja ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

Toote lisamine Ostukorvi

Veebipoes on tooted jagatud tootekategooriatesse, millel on omakorda alamkategooria. Tootepildil klikkides avaneb täpsem tootekirjeldus. Leidke endale sobiv toode ja lisage see ostukorvi, vajutades „LISA KORVI”.

Sobiva toote leidmiseks võite kasutada ka otsingut. Kirjutage otsingumootori lahtrisse märksõna või tootenimi ning oodake tulemuste avanemist alla lahti tulevad kastis või vajutage “Luubi märgile”. Teile kuvatakse tooted, mis võiksid vastata antud otsingukriteeriumile.

Oma ostukorvi sisu ja maksumust saate vaadata, liikudes kursoriga paremal üleval asuvale nupule „OSTUKORV“.

Ostukorvis saab koguse lahtril vastavalt noolega kas üles või alla vajutades muuta koguseid. Ostukorvist on võimalik tooteid eemaldada, vajutades ristikujulisele ikoonile. Ostukorvist saate samuti tagasi minna tootelehele “Valikuid” muutma. Ostutehingu vormistamine

Avatud ostukorvis näete valitud tooteid, kogust ja hinda. Edasi liikumiseks vajutage nupule „MINE KASSASSE“.

Arvelduseks sisestage korrektsed andmed ostu sooritaja kohta (nimi, telefon, aadress, e-posti aadress), seejärel näete kauba maksumust ja hinda. Kaubale lisandub tarnetasu

Nõustuge Müügitingimustega ning kinnitage tellimus, vajutades nuppu „ESITA TELLIMUS“.

Tellimuse esitamisega loetakse müügitehing sõlmituks, ekraanil kuvatakse tellimusarve. Tellimusarve saadetakse ka kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile.

2. Tellimuse eest tasumine

Kasutame arve põhist tasumist, mille abil saate tellimuse eest tasuda kõikide Eestis olevatest pankadest.

Tellimust hakatakse täitma alles pärast makse teostamist ja raha laekumist MA JA KA MÄE OÜ arveldusarvele.

3. Kauba kohaletoimetamine

Kogu kaubale kehtib transpordi tasu 3 eurot. Tellimused, mis on üle 100 euro, toimetatakse kätte tasuta – Keskmine tarne aeg 7 päeva.

Kui tellimuse sooritamise ja selle täitma asumise vahepeal on toimunud mistahes põhjusel muutus tarneajas, teavitame Ostjat esimesel võimalusel tarneaegade muutusest e-posti või telefoni teel.

4. Toodete tagastamine ja pretensioonide esitamine

Ma ja Ka Mäe OÜ vastutab veebipoes puutumataloodus.ee müügil olevate toodete nõuetele vastavuse ja puuduste eest. Tootele pretensioonide esitamise tähtaeg on tootel olev säilivusaeg. Ostjal on õigus pöörduda oma huvide kaitseks Tarbijakaitseametisse.

Ma ja Ka Mäe OÜ on alati huvitatud probleemile kiire ja mõlemaid osapooli rahuldava lahenduse leidmisest. Palume pöörduda meie klienditeeninduse poole info@puutumataloodus.ee, koos leiame lahenduse!

Konfidentsiaalsus

Ma ja Ka Mäe OÜ ei levita Ostja isikuandmeid kolmandatele osapooltele, v.a info logistikafirmale, mis on vajalik kauba sihtkohta toimetamiseks.

Ostjal on õigus nõuda oma andmete kustutamist Veebipoe andmebaasist.

Kontakt

Kõikide küsimuste, murede ja rõõmude korral palume võtta meiega ühendust klienditoe kontaktidel +372 58 162 514 või info@puutumataloodus.ee. Kirjadele vastame 24 h jooksul.

Saadetised saadame Omniva pakiautomaatidesse.

Keskmine tarne aeg 7 päeva. Mõningatel juhtudel võib veidi kauem kuluda.